Sponsor of donateur

Jeugdwerk Aduard bestaat uit een team van vrijwilligers die zich richt op activiteiten met- en voor de jeugd van Aduard. Doelstelling is de jeugd maatschappelijk betrokken te laten zijn en een eigen onderkomen te geven.

Onze activiteiten zijn afgeleiden van landelijk maatschappelijke doelen zoals NL DOET, Burendag, Buitenspeeldag en ook activiteiten waarin we samenwerken met andere organisaties in het dorp zoals de Schuurverkoop, Kerst in de Hofstraat en Aduard 825.

Verder organiseren we ter vermaak van de jeugd een Spelweek in de zomervakantie, hebben we elke maand knutselmiddagen, organiseren we themamiddagen en -avonden en faciliteren we een soos in de Kameleon aan de jeugd van 12 tot 18. Hierdoor gunnen we de jeugd een eigen onderkomen en stimuleren we de sociale en maatschappelijke betrokkenheid bij de jeugd.

We zijn onderdeel van Dorpsbelangen Aduard waarbij we financieel gezien zoveel mogelijk onze eigen gelden genereren. Dit doen we vanuit Fondsen, Subsidies, Donaties en Sponsoring. Wij worden bij onze werkzaamheden gesteund door Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn.

Wilt u onze activiteiten steunen door sponsor te worden of een donatie te doen? Dat kan via onderstaand bankrekeningnummer of tijdens een van onze activiteiten in ons “spaarvarken”.

U kunt ook altijd een van onze bestuursleden benaderen.

Ons motto is: alle beetjes helpen.

Wij gaan met zuinigheid en vlijt om met het door u gegeven geld.

Algemene gegevens

Jeugdwerk Aduard
Rekening-Courant inzake jeugdwerk
Ten name van: ALG.VER. DORPSBELANGEN ADUARD
IBAN / Rekeningnummer: NL92 RABO 0310 6214 02

SPONSOREN VAN JEUGDWERK